Sanat Akademi

MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Konservatuvar Yetenek Sınavı Soruları

Konservatuvar Yetenek Sınavında Karşınıza Çıkabilecek Sorular

Konservatuvar yetenek sınavları, devlet ve özel üniversitelerin konservatuvar bölümüne girmek isteyen adayların girdikleri sınavdır. Adayların okumak istedikleri alana dair bilgi ve becerilerini ölçümleyen yetenek sınavları, çeşitli aşamalardan ve sorulardan oluşur.

Konservatuvar yetenek sınavlarında karşınıza çıkabilecek sorular, konservatuvarın bölümüne ve sınavın formatına göre değişebilir. Müzik, sahne sanatları ve müzikoloji bölümlerinin yetenek sınavlarında karşılaşabileceğiniz soruları sizler için derledik.

Geçmiş Yılların Konservatuvar Yetenek Sınavı Soruları

Konservatuvar sınavlarına girecek olan adaylar geçmiş yılların yetenek sınavı soruları ve konservatuvar sınav soruları üzerine araştırma yaparlar. Bu konuda birkaç örnek verecek olursak:

Müzik Bölümü Yetenek Sınavı Soruları

Müzik bölümünden yetenek sınavlarına girecek adaylar için Piyano-Arp-Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Bestecilik ve Orkestra Şefliği gibi anasanat dallarından sorular hazırlanmaktadır. Bunlar:

Piyano Anasanat Dalı

Piyano Sanat Dalı için; Müzik Tarihi, Müzik Teorisi, Armoni Sınavı

Gitar ve Arp Sanat Dalı için; Müzik Tarihi, Müzik Teorisi, Armoni, Yardımcı Piyano Sınavı

Piyano;

 • 1 Chopin Etüd veya eşdeğer zorlukta başka bir etüd
 • J.S.Bach 1 Prelüd-Füg (partita veya süit)
 • Klasik Dönemden 1 eser
 • Romantik Dönemden 1 eser
 • 20. yüzyıldan 1 eser

Gitar;

 • Bir Etüd
 • Rönesans döneminden bir eser
 • Bach Lut Süitlerinden bir bölüm
 • 20. yüzyıl l eser
 • Gamlar

Arp;

 • Bochsa Etüd No:l
 • Posse Etüd No:7
 • J.S.Bach Si bemol minör Fantasia
 • Haendel Tema ve Varyasyonlar
 • Mortari Sonat
 • Debussy Arabesque

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Keman Programı: Bir etüd (çift sesli), J.S.Bach solo sonat ya da partitalardan bir bölüm, piyanolu sonattan bir yavaş bir hızlı olmak üzere 2 bölüm, bir konçertonun 1. veya 2. ve 3. bölümleri,

Viyola Programı: Bir etüd (çift sesli), J.S.Bach bir bölüm solo süit, piyanolu sonattan bir yavaş bir hızlı olmak üzere 2 bölüm, bir konçertonun 1. veya 2. ve 3. bölümleri,

Viyolonsel Programı: Bir etüd (çift sesli), J.S.Bach bir bölüm solo süit, piyanolu sonattan bir yavaş bir hızlı olmak üzere 2 bölüm, bir konçertonun 1. veya 2. ve 3. bölümleri,

Kontrbas Programı: Bir etüd, piyanolu sonattan bir yavaş bir hızlı olmak üzere 2 bölüm, bir konçertonun 1. veya 2. ve 3. bölümleri, bir piyanolu parça.

Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı

Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon ve Vurma Çalgılar Sanat Dalları için; Korrepetisyon, Müzik Tarihi, Müzik Teorisi, Armoni, Yardımcı Piyano Sınavı

Orkestra Şefliği Anasanat Dalı

a) Kompozisyon Sanat Dalı Birinci Aşama Sınavı (Baraj Sınavı)

 • Dikte (Yazılı Sınav) – 20 Puan
 • Tek Sesli Dikte: 1 adet / İki Sesli Dikte: 1 adet
 • Solfej (Sözlü Sınav) - 20 Puan
 • Lavignac 2/C Solfej Kitabı ve/veya seviyesinde solfej okuma.
 • Deşifre /İlk Okuma (Sözlü Sınav) - 10 Puan
 • Değişik seviyelerde 2 adet deşifre (ilk okuma)
 • İşitme (Sözlü Sınav) - 20 Puan
 • Aralıklar, Akorlar ve Modülasyon Bilgilerinin İşitsel Olarak değerlendirilmesi.
 • Kuramsal bilgiler (Yazılı Sınav) - 20 Puan
 • Aralıklar, Ölçüler, Diziler, Aktarım, Akorlar, Müzik Terimleri
 • (Tempo, Nüans Terimleri, Müzik Biçim ve Stilleri)
 • Çalgı Çalma (Performans) - 10 Puan

Zorunlu Eserler: Barok, Klasik ve Romantik olmak üzere üç farklı müzik döneminden seçilecek birer müzik parçasının seslendirilmesi. (Tercihen Piyano ile seslendirilmesi)

Serbest Eser: Adayın kendi seçeceği serbest bir parçanın seslendirilmesi. Baraj sınavından 100 üzerinden, 70 puan alan adaylar, kesin kabul sınavına girmeye hak kazanır.

b) Kompozisyon Sanat Dalı 2. Aşama Sınavı (Kesin Kabul Sınavı)

Yazılı Sınav (40 puan) Adaylara, sınav komisyonu tarafından değişik tarzlarda müzik fikirlerinin başlangıçları yazılı olarak verilir. Adaylar, bu müzik fikirlerini istenilen ölçü sayısına göre tamamlayıp verilen süre içinde yazılı olarak komisyona sunar.

Sözlü Sınav (Mülakat) (60 puan) Adaylar, en az iki adet bestesini notası ile birlikte (beş kopya halinde çoğaltarak) sınav komisyonuna sunar. Bu besteler, sınavda canlı ya da kayıttan seslendirilir. Kesin- Kabul sınavından 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar değerlendirilir.

Sahne Sanatları Bölümü Yetenek Sınavı Soruları

Üniversitelerin Sahne Sanatları bölümünde Bale, Opera ve Tiyatro Anasanat dalları bulunmaktadır. Adaylara örnek olabilecek soru tipleri şunlardır:

BALE ANASANAT DALI

I. ELEME (Bedensel Uygunluk) :

Adayın bedeni jüri tarafından proporsiyon, esneklik, turn out, kuvvet ve koordinasyon başta olmak üzere akademik bale eğitimine uygunluk açısından değerlendirilir. Uygun görülen adaylar II. Elemeye katılmaya hak kazanır.

II. ELEME (Dans Yetenek ve Düzey Sınavı) :

Bu sınavda aday, sınav komisyonunun vereceği Klasik Bale ve Point /Erkek Teknik derslerini yapar. Aday ekteki listeden hazırlayacağı bir Klasik Solo/Pas de deux ve kendi tercihine bırakılmış bir Modern Solo/ Duet sergiler. Sınav komisyonunun çeşitli sorularını yanıtlar. Adayın Bale ASD lisans devresine kabul edilmesi için her iki aşamadan da başarılı olması gerekmektedir.

TİYATRO ANASANAT DALI

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

1.Aşama: Oyunculuk yetenek sınavı, aday kendi seçtiği 2 tiradı oynar. Jürinin sorularına cevap verir.

2.Aşama: 1 zorunlu parça oynatılır. Kesin kabul aşaması olarak değerlendirilir. Başarılı olan adaylar kayıtlarını yaptırabilirler.

Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü

1.Aşama: Adaylar zorunlu parçalardan ve kendi seçtikleri en az iki parça olmak üzere toplam dört parçadan ve kendi seçtikleri bir şiirden sahne sınavına alınırlar.

2.Aşama: Adaylar hazırlamış oldukları dört parçadan ve kendi seçtikleri bir şiirden yeniden sınava alınırlar.

3.Aşama: Adaylar yazılı kompozisyon sınavına alınırlar.

4.Aşama: Bu aşamada adayların ses-kulak/ritim-hareket yetenekleri ölçülür.

5.Aşama: Sözlü - Sahne Uygulamaları Sınavı olarak adlandırılır. Bu aşamada jüri üyeleri, Tiyatro Bölümü tarafından saptanmış olan yeni bir parçayı hazırlayıp sunmalarını istenebilir.

OPERA ANASANAT DALI

SES YETENEK SINAVI:

Bu sınavda aday, kendi seçtiği, Antik Arya, Lied, Napoliten ve benzeri formlardan “3 Eseri” ezbere seslendirir. Şan Egzersizi (Şan Egzersizi; ses alanının, ses renginin ve ses türünün değerlendirilmesi amacıyla uygulanır. ) Müzik eşliğinde ve müziksiz doğaçlama yapar ve sınav komisyonunun opera kültürü ile ilgili sorularını yanıtlar. Sınavda ayrıca aday tek ses, ezgi, iki ses, üç sesli akor ve ritim duyuşuna ilişkin soruları yanıtlar.

1. AŞAMA: Bu sınavda aday, kendi seçtiği, Antik Arya, Lied, Napoliten ve benzeri formlardan “2 Eseri” ezbere seslendirir. Sınav komisyonu gerekli görürse öğrenci adayına “Ses Egzersizleri” yaptırılır.

2. AŞAMA: DUYUŞ SINAVI: Bu sınavda aday tek ses, ezgi, iki ses, üç sesli akor ve ritim duyuşuna ilişkin soruları yanıtlar.

3. AŞAMA: SES YETENEK SINAVI(Kesin Kabul): Bu sınavda aday, kendi seçtiği, Antik Arya, Lied, Napoliten ve benzeri formlardan “3 Eseri” ezbere seslendirir. Şan Egzersizi (Şan Egzersizi; ses alanının, ses renginin ve ses türünün değerlendirilmesi amacıyla uygulanır. ) Müzik eşliğinde ve müziksiz doğaçlama yapar ve sınav komisyonunun opera kültürü ile ilgili sorularını yanıtlar.

MODERN DANS ANASANAT DALI

I. Eleme: Fiziksel Analiz ve Hareket Sınavı

II. Eleme: Adayın sınav saatinde jüri tarafından verilecek olan yönlendirmelerle 3 saat içerisinde oluşturacağı ve icra edeceği 3 dakikalık SOLO sınavı

III. Eleme: Çağdaş Dans Tekniği ve Doğaçlama Sınavı

Konservatuvar Yetenek Sınavı Sorularına Uzman Eğitmenlerle Çalışın!

Konservatuvar yetenek sınavları, sanatsal yeteneklerinizi ve becerilerinizi en üst düzeyde sergilemenizi gerektiren önemli sınavlardır. Bu sınavlara hazırlanırken geçmiş yıllarda çıkmış sorulara çalışmak önemli bir adımdır, ancak tek başına yeterli değildir. Konservatuvar yetenek sınavlarına hazırlanırken uzman eğitmenlerden yardım almak büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Konservatuvar, pek çok farklı bölüm ve sanatsal disiplini içeren geniş bir yelpazeye sahiptir. Sınavlarda sorulan sorular da bu farklı disiplinlerden gelmektedir. Uzman eğitmenler, öğrencileri bu sorulara en iyi şekilde hazırlamak için gerekli bilgi ve deneyime sahiptir. Sınav formatlarına, konulara ve beklentilere hakim olan eğitmenlerle çalışmak, sınavda başarıya ulaşmanızı kolaylaştırır.

Konservatuvar yetenek sınavlarına hazırlanırken sıkı çalışma, disiplin ve motivasyon gereklidir. Eğitmenlerinizle birlikte belirlediğiniz programı düzenli bir şekilde takip ederek performansınızı sürekli iyileştirebilirsiniz. Unutmayın ki başarı, emek ve çaba gösterenlerin elde ettiği bir sonuçtur.

Hayalinizdeki bölüme kabul edilmek için iyi bir konservatuvar hazırlık kursunda eğitim alarak fark yaratabilirsiniz. Uzman eğitmenlerle çalışarak, sanatsal potansiyelinizi ortaya çıkarabilir ve konservatuvar yetenek sınavlarında başarılı olabilirsiniz. Çalışmalarınızın ve emeğinizin meyvelerini topladığınızda, hayalinizdeki sanat eğitimine adım atmanın gururunu yaşayacaksınız.

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 33 44