Sanat Akademi

MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Sanat Nasıl Ortaya Çıktı? Sanatın Doğuşu ve Gelişimi

Sanat Nasıl Doğmuştur? Sanatın Ortaya Çıkış Nedeni Nedir?

Sanat nasıl ortaya çıktı? Evet belki de günlük hayatımızda her birimiz, sanatın dallarından birini kendimize yakın hissediyor hatta bir sanatçı olarak yaşıyoruz. Ama kaçımız bugüne kadar sanat nasıl doğmuştur diye merak etti? Aslında sanatın doğuşu ve gelişimi, öncelikli olarak öğrenmemiz gereken bir konudur. 

Şimdi sanatın tarihsel gelişiminden, sanatın ortaya çıkış nedeninden ve zaman içindeki sanatın gelişiminden bahsedeceğiz.

Sanat Nasıl Ortaya Çıktı? Sanatın Doğuşu ve Gelişimi

Sanat, tarih öncesi üç dönemde ele alınır: Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik. Kaydedilen en eski sanat eseri, orta Hindistan'daki Bhimbetka'da Oditoryum mağarası olarak bilinen kuvarsit kaya sığınağında bulunan,  10 kubbe ve bir gravür veya oluktan oluşan ve en az MÖ 290.000'den kalma olduğu bilinen Bhimbetka petroglifleridir. Sanatın doğuşu ve gelişiminde atılan bir adım da bu ilkel kaya snatına eklenen figürler ve oymalar oldu. Ki bunların da Milattan Önce 250.000’e kadar dayandığı biliniyor.

Sanatın ortaya çıkışı ile ilgili mihenk taşı olarak verilebilecek bir diğer bulgu da arkeologların Indragarh Tepesi'nde bulduğu Alt Paleolitik bir doğrama aletinden kalma 498 küple yoğun bir şekilde oyulmuş iki dikey paneldir. Bu kubbeleri oluşturmak için kullanılan bir miktar çekiç taşı da ele geçirilmiştir.

Bu iki örnekten yola çıkararak sanat nasıl ortaya çıktı sorusu için tarih öncesi dönemlerde çeşitli yöntemlerle yapılan duvar çizimleri, duvar resimleri ve duvar oyuntuları ile birlikte oluşmuştur diyebiliriz. Sanatın tarihsel gelişimini ele alacak olursak şu şekilde bir çizelgeden yararlanabiliriz. 

Sanatın Tarihsel Gelişimi 

Sanat ilk ne zaman ortaya çıktı sorusunun yanıtı, tarih öncesi devirlerdir. En eski eserler, kaya oymaları, gravürler, resimli görüntüler, heykeller ve taş düzenlemeleri şeklinde Paleolitik çağdan veya Eski Taş Devri'nden gelmektedir. En eski sanat eserine örnek olarak verilen Lascaux’teki mağaralarda görünen Paleolitik resimler, 1940 yılında keşfedildiklerinde ortalama 20.000 yaşında oldukları düşünülüyordu. Sanat nasıl doğmuştur sorusunun bir diğer yanıtı olarak ele alacağımız antik sanat döneminde de hikayeler anlatmak, kase ve silah gibi faydalı araçları üretmek ve süslemek, sosyal statü sergilemek ve dini-sembolik imgeler sergilemek için sanata başvurulmuştur. Sanatın ortaya çıkışı ile ilgili bu döneme özgü verilebilecek örnek eski Mezopotamya'nın en ünlü eserlerinden biri olan Hammurabi Kanunları'dır. MÖ 1792 civarında yaratılan parça, Babil'in altıncı Kralı Kral Hammurabi ve Mezopotamya tanrısı Shabash'ın bir resmiyle süslenmiş, taşa oyulmuş bir Babil kanunlarınden bahsetmektedir. Sanatın doğuşu ve gelişiminde etkili olan ve karanlıklar çağı olarak bilinen Orta Çağ döneminde de el yazması ve Gotik mimari tarzı ortaya çıkmıştır. Roma'daki yer altı mezarları, İstanbul'daki Ayasofya ve Notre Dame Katedrali, bu dönemin en önemli sanat eserleridir. Dönemin ilk yıllarında üretilen sanat eserlerinin çoğu, çağın adına yakışır şekilde karanlığı yansıtmaktaydı. 

Buraya kadar sanat ilk ne zaman ortaya çıktı ve sanatın ortaya çıkış nedeni nedir gibi sorularını açıklığa kavuşturduk. Elbette sanatın ortaya çıkışında ve gelişiminde en etkili olan dönemlerden biri de Rönesans. Rönesans döneminin ünlü sanatçıları Vinci, Michelangelo ve Raphael başta olmak üzere pek çok isim, gerçek ve detaylı insan anatomisine yoğunlaşmıştır.

Sanat nasıl doğmuşturu anlatırken Barok döneminin etkisini göz ardı etmek olmaz. Barok döneminde aydınlık ve karanlık arasında yoğun bir kontrast kullanılmış ve zengin renk paletleriyle kompozisyonlar üretilmiştir. Ayrıca Maniyerizmi takip eden Barok döneminde gösterişli ve abartılı sanat eserleri de yaratılmıştır.

Her Dönem Sanatın Doğuşu ve Gelişimi Açısından Önemli Bir Etkiye Sahiptir

Neoklasisizm, romantizm, gerçekçilik, gerçeküstücülük ve izlenimcilik gibi pek çok sanat akımı ve sanatın her dönemi, farklı duygular resmedilmiş ve farklı noktalara odaklanılmıştır. Dolayısıyla sanat nasıl ortaya çıktı sorusu, aslında çok detaylı olarak ele alınması gereken ve sanat tarihçilerinin de belirttiği gibi kitaplarla anlatılamayacak kadar derin bir konudur.

Özetleyecek olursak sanatın ortaya çıkışı ve sanatın gelişiminde mağara duvarlarına yapılan oyuk ve  çizimler etkili olurken farklı dönemlerde yaşanan olaylar ve çağın gereklileri doğrultusunda da her dönem farklı bir sanat akımı ortaya çıkmıştır.

[widget-186]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 33 44