Sanat Akademi

MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Akademi Açma Şartları – MEB Onaylı Akademi Açma Süreci

Kendi Eğitim Kurumunuzun Başına Geçmek İstemez Misiniz? – Akademi Açmak İçin Gerekenler

Farklı bir sektörde başarılı bir iş insanınız ve bu başarınızı eğitim sektörüne de taşımak mı istiyorsunuz? Yoksa eğitimciliğe başladığınızdan bu yana hayaliniz çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin gelişimlerini destekleyecek geniş bir akademi kurarak daha nitelikli bireyler haline gelmelerine katkıda bulunmak hep hayaliniz miydi?

Eğer akademi açma şartları hakkında yeterince bilgiye sahip olur ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademi açmak için gerekenler hususunda verdiği yönergelere bağlı kalırsanız bu hayalinizi gerçekleştirmeniz hiç de zor değil! Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Gelin, akademi açma şartları ve Akademi açmak için gerekli belgeler nelermiş birlikte göz atalım…

[widget-189]

Milli Eğitim Bakanlığı Bu Koşulları Zorunlu Tutuyor! – Akademi Açma Şartları 2022

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi; akademi ve diğer tüm özel kurs girişimleri için ilk dikkat edilmesi gereken husustur. Akademi açmak istiyorum diyorsanız öncelikle kurs merkezinizin akademi açma yönetmeliği olarak tanımlayabileceğimiz bu yönergede belirtilen tüm hususlara tam anlamıyla uyduğundan emin olmalısınız. Bu hususlar nelerdir diyorsanız işte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen akademi açma şartları:

 • Akademi açmak için gerekenleri listemizin ilk başlığı derslik büyüklükleridir. Derslikler en az 15 metrekare ve 16 ile 30 kursiyere yetecek büyüklükte olmalıdır.
 • Akademi açmak için kurum içerisinde; verdiğiniz tüm kurs programlarına yönelik kitapların bulunduğu bir kitaplığa sahip olmalısınız.
 • MEB akademi açma sürecinde dikkat etmeniz gereken bir konuda kurum içindeki tüm derslik, oda ve diğer bölümlerin ölçülerinin, kullanım amaçlarının ve yerleşim planlarının belirlenmiş olmasıdır.
 • Bir öğrenci en az 2 metrekarelik bir alana sahip olmalıdır.
 • Akademi açma şartları arasında belirtilen bir husus da teneffüslerdir. Öğrencilerin ders araları belirlenmiş olmalı ve bu teneffüslerde vakit geçirecekleri sosyal alanlar uygun şekilde planlanmalıdır.
 • MEB akademi açma yönetmeliği ile değinilen bir konu da sınıfların havalandırmasıdır. Pencerelerin toplam alanı taban alanının %10’undan daha az olmamalıdır.
 • Merdivenler, öğrencilerin bir arada rahat hareket edebilecekleri genişliğe sahip olmalıdır.
 • Müdür odasının konumu önceden belirlenmeli ve en az 10 metrekare olmalıdır.
 • Öğretmenler odası da aynı şekilde önceden belirlenmeli, alanı ise en az 8 metrekare olmalıdır.
 • 30 kursiyerden az öğrenciye sahipseniz en az 2, daha fazla öğrenciye sahipseniz en az 4 tuvalet ve lavabonun yerleşim planının yapılması akademi açmak için gerekenler arasındadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği akademi açma şartları yerine getirilmeden herhangi bir alanda kurs vermek mümkün değildir. Çünkü akademi açma başvurunuz sırasında teslim etmeniz gereken belgeler arasında kurs binasının yeterliliklerini karşıladığınıza dair beyanınız ve buna ilişkin rapor ve krokiler de yer almaktadır.

Akademi Açmak İçin Gereken Belgeler – Başvuru Dosyanız Kusursuz Olmalı!

MEB akademi açma şartları ve kurs binasına dair gerekliliklerin yerine getirilmesiyle birlikte başvuru işlemlerine başlanabilir. Bunun için öncelikle akademi açmak için gereken evraklar toplanmalıdır. Akademi açmak için gereken belgeler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Form dilekçe,
 • TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan,
 • Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
 • Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği,
 • Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı,
 • Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan,
 • Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile  Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar  için Bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si,
 • Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan 3 nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve cd’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı,
 • Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan,
 • Kurum binasının tapu fotokopisi veya okul türlerine göre kira sözleşmesinin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylı örneği,
 • Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor,
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor,
 • Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik rapor,
 • Yabancı uyruklular tarafından doğrudan veya ortaklık yoluyla açılacak milletlerarası okullar için bakanlar kurulu izni,
 • Milletlerarası okullar için denklik belgesi.

Akademi Açmak İçin Nasıl Başvuru Yapılır? – Akademi Açmak İçin Gerekenler

MEB akademi açma şartları ve akademi açmak için gereken belgeler toplandıktan sonra artık başvuru sürecini bir adım daha ileri taşıyabiliriz. Akademi açma başvurusu için müracaat etmeniz gereken ilk merci kurs binanızın bulunduğu il veya ilçenin kaymakamlık veya valiliğidir. Tüm başvuru dosyaları ile birlikte yapacağınız bu başvuru valilik tarafından 3 iş günü içerisinde incelemeye alınmaktadır.

Valilik incelemesi sonucunda bir sorun görülmediği takdirde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yazışarak akademi açma şartları açısından kurumunuzun denetlenmesi için denetmen gönderilmesini talep etmektedir. Kurumunuzu ziyaret eden en az 2 denetmen de akademi açmak için gerekenler ve diğer tüm hususları yerine getirip getirmediğinizi inceleyerek bir rapor hazırlamaktadır.

Bu rapor Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 iş günü içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmekte, raporun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelenmesi ve sonuca bağlanması da aynı şekilde 5 iş günü sürmektedir. Eğer akademi açma şartları açısından bir sorun yoksa bu incelemenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı kurumunuza iş yeri açma ve eğitim ruhsatı tahsis etmektedir.

Kurs Merkezinizi Sanat Akademi Ortaklığıyla Hayata Geçirin!

Yukarıda akademi açma şartları ve akademi açmak için gerekenler hakkında detaylı bir şekilde verdik. Aktardığımız hususlara dikkat ettiğiniz takdirde bu süreci elbette kendi başınıza tamamlamanız mümkün olsa da itiraf etmek gerekirse hem maliyet hem de harcanacak zaman açısından profesyonel bir destek almaksızın işinizin biraz güç olduğunu söylemeliyiz.

Bu noktada daha düşük maliyetler ve çok daha kısa bir sürede hayallerindeki eğitim merkezini hayata geçirmek, doğru reklam stratejileri ile daha fazla öğrenciye ulaşmak, eğitmen kadrosu ve ders müfredatları açısından MEB ve uluslararası standartlara uygun bir eğitim kurumunun temellerini atmak istiyorsanız Sanat Akademi franchise desteğinden yararlanabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Sanat Akademi franchise iş ortaklığı kapsamında 15 yıllık deneyime sahip MEB onaylı kurs merkezimizin yetkili merkezlerinden biri olacak, başvuru süreçleri ve akademi açma şartları, eğitmen kadrosu ve ders müfredatlarının planlanması, reklam-tanıtım faaliyetleri gibi tüm diğer konuları bize bırakarak yalnızca yetiştireceğiniz öğrencilere odaklanma şansı yakalayacak, Türkiye’nin en çok tercih edilen eğitim merkezleri arasına adınızı yazdıracaksınız!

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 33 44