Sanat Akademi

MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Sanat Kursu Açma Şartları – MEB Onaylı Kurs Açma Süreci

Sanat Kursu Açmak İstiyorum Diyenlere Özel Rehber

Resimden müziğe, danstan tiyatroya kadar sanatın her dalında insanlara yol göstermek ve sanatsever nesiller yaratmak istiyorsanız sanat kursu açmak için neler yapmanız gerektiğini araştırmaya başlayabilirsiniz. Gerçek yetenekleri keşfedebileceğiniz sanat kursu açma fikrini, daha fazla ertelemenize gerek yok!

Yaratıcılığın beceriyle buluştuğu sanat kurslarında önemli başarıların altına imzanızı atmak için sanat kursu açma şartları ve sanat özel kurs açma yönetmeliğine değindiğimiz yazımıza göz atabilir, hobi ya da meslek edinmek amacıyla sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenmek isteyen kişilere destek olabilirsiniz.

[widget-189]

Sanat Özel Kurs Açma Şartları

“Sanat kursu açmak istiyorum, nasıl bir yol izlemem gerekir?” diyorsanız yaşamınıza estetik ve güzelliğin penceresinden bakabileceğiniz bir sanat kursu açmak için ilk olarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtilen koşulları sağlamış olmanız gerekmektedir. Sanat kursu açma şartları 2022 yılı itibariyle şu şekilde belirtilmiştir:

 • Sanat özel kurs açma yönetmeliği uyarınca 30 m2’den küçük olmayacak şekilde ayrı bir kütüphane tasarlanmalıdır.
 • Sanat kursu açmak isteyen kişi, üniversitelerin eğitim fakültesinden mezun ya da öğretmen/uzman olduğunu kanıtlayan belgeye sahip olmalıdır.
 • Sanat kursu açmak için en az 10 m2 büyüklüğünde müdür odası, 8 m2 büyüklüğünde öğretmenler odası, 15 m2 büyüklüğünde minimum 2 derslik, programlar arasında uygulama gerektiren bir ders var ise en az 20 m2 büyüklüğünde uygulama sınıfı, kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklük ve nitelikte bir kitaplık, kontenjanın 30 öğrenciyi geçmediği durumlarda en az 2, geçtiği durumlarda ise en az 4 ayrı WC ve lavabo olması zorunludur.
 • Sanat kursu; bağımsız girişi bulunan bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve/veya üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda açılmalıdır. 
 • Sanat kursu açmak için sınıflar en az 16 kişi olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Sanat kursuna ait taşınmaz, afet ve depreme karşı dayanıklı olmalıdır.
 • Sanat kursunda kurum müdürü, ilgili programa uygun öğretmen veya uzman öğretici, müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilmelidir.
 • Sanat kursunda verilmesi planlanan eğitimler hakkında kütüphanede kitaplar bulundurulmalıdır.

Sanat Kursu Açmak İçin Gerekli Evraklar

Hayatını sanata adamış kişilere ilham kaynağı, henüz sanatla tanışmamış kişiler için ise güzel bir başlangıç olacak sanat kursunu açmak için hazır bulundurmanız gereken belgeler şu şekildedir:

 • Form dilekçe
 • TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan
 • Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
 • Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği
 • Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı
 • Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan
 • Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile  Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar  için Bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si
 • Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan 3 nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve cd’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı
 • Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan
 • Kurum binasının tapu fotokopisi veya okul türlerine göre kira sözleşmesinin milli eğitim md. onaylı örneği
 • Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor
 • Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik rapor
 • Yabancı uyruklular tarafından doğrudan veya ortaklık yoluyla açılacak milletlerarası okullar için bakanlar kurulu izni
 • Milletlerarası okullar için denklik belgesi

Sanat Kursu Açmak İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

MEB onaylı sanat kursu açmak için gerekli şartları sağlayan kişilerin sanat kursu açmak için gerekli belgeler ile birlikte valilik veya kaymakamlığa başvuru yapması gerekmektedir. Müracaat esnasında girişimciye sunulan belgede verilen tarihten itibaren 3 iş günü içinde dosya valiliğe gönderilmekte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından atanan en az 2 il eğitim denetmeni ile girişimcinin başvurusunun yönetmeliklere uygun olup olmadığı değerlendirilmektedir. Sanat özel kurs açma yönetmeliğince sakıncalı bir durum görülmemesi halinde sanat kursu dosyası 5 gün içinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmekte; 5 iş günü içerisinde kurum açma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmektedir.

Sanat Akademi Franchise Sistemi ile Hiç Yorulmadan Kendi Kursunuzu Açabilirsiniz!

Merkeziniz, sanat özel kurs açma şartlarını karşılamıyor mu? Ekibin kurulması, MEB başvuru süreçleri, reklam ve tanıtım çalışmaları, personel oryantasyonu, ders materyali temini ve eğitim programları gibi pek çok süreci çözümlemek, gözünüzde mi büyüyor? Sanat Akademi franchisingi alarak tüm formaliteleri profesyonel bir şekilde yönetebilirsiniz.

Sanat kursu açmak için gerekenlerle uğraşmak yerine Sanat Akademi’nin düzeninin bir parçası olabilir, sorunsuz ve kusursuz işleyişin ayrıcalıklarını yaşayabilirsiniz. Franchise sistemimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sanatseverleri mükemmel bir kurs ile buluşturmak için hemen bize ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 33 44