Sanat Akademi

MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Sanat Felsefesi Nedir? Sanat Felsefesi Ne İle İlgilenir?

Sanat Felsefesi ve Düşünürler 

Sanat felsefesi, felsefenin beş ana dalından biri olan estetiğin bir alt dalıdır. Estetik, bir şeyin neden güzel olduğunu veya güzelliğin ne olduğunu düşünürken, sanat felsefesi sanatın kendisi hakkında bu soruları sorar. 

Sanat felsefesi filozofları da yıllar boyunca bu sorulara, farklı yanıtlar bulur. Hatta sanat felsefesi ve düşünürlerin yolunun kesiştiği ilk konu da sanatın tanımıdır. Sanat felsefesi nedirin en kısa şekilde açıklaması böyle. Bir de sanat felsefesinin doğuşuna bakalım. Avrupa'da sanatla ilgili felsefi düşünce Yunanistan'dan türemiştir. 

Sanat Felsefesi Özellikleri Nelerdir?

Sanat ve felsefenin ortak bir özelliği, her ikisinin de içerdiği bilişsel, ahlaki ve sosyal içerik zenginliğidir. Sanat felsefesinde dört temel teori vardır. Taklitçilik, enstrümentalizm, biçimcilik ve duygusallık. Buna göre; sanat, gerçeği taklit ettiğinde iyidir. Taklitçi bir sanatçı, gerçek hayatı taklit etmeye ve temsil etmeye odaklanır. Başarılı bir sanat eserinde, dokular, ışık, gölgeler, insanlar sanki birazdan dokunabilirmişsiniz gibi gerçekçidir.

Bir diğer teori olan biçimcilikte sanat felsefesi özelliklerine göre sanat, sanatsal unsurlara ve ilkelere hakim olduğunda iyidir. Başarılı bir sanat eserinde çizgi kalitesi, renk ve kompozisyon gibi ilkeler çok önemlidir. 

Enstrümentalizmde ise sanat, bir mesaj ilettiğinde iyidir. Başarılı bir sanat eseri, izleyiciyi ikna etmek veya yorum sağlamak için bir araçtır. Genellikle politik, sosyal, ahlaki veya düşündürücüdür. Ve son olarak da sanat, duygusal bir tepki uyandırdığında iyidir. Başarılı bir sanat eseri bir duyguyu iletir. 

Sanat Felsefesi Filozofları Kimlerdir?

Sanat felsefesi nedir ve sanat felsefesi özellikleri, teorilerini işlediğimize göre şimdi gelelim sanat felsefesi ve düşünürlerine. 

  • Sokrates: Sanat felsefesi filozoflarından ilki, Sokrates’tir. Sokrates'in en sevdiği felsefi tartışma ortakları arasında şairler, oyun yazarları, ressamlar ve zanaatkarlardır. 

  • Freud: Sanat felsefesi filozoflarından biri de Sigmund Freud’tur. “Biz”i anlatan bilim ile “ben”i anlatan sanat, “bir insana giden en kısa yoldur.” sözü, sanat konusundaki düşüncelerini özetler niteliktedir.

  • Platon: Platon’a göre sanat bir taklittir. Yaratılan tüm eserler, formlarının taklididir. Aynı şekilde sanat, insanları eğlendiren ve haz veren bir eylemdir. 

  • Kant: Sanatı ahlaktan ve akıldan farklı değerlendiren Kant, sanat bilgisinin kendisinde var olduğunu savunmaktadır. 

  • Nietzsche: İnsanın temelini hayal ve şarkı olarak alan Nietzsche, kişiye üst insana ulaştıracak olanın yaratmak, dolayısıyla da sanat olduğunu savunmaktadır. 

Sanat Felsefesinin Temel Problemi: Estetik 

Sanat, güzelliği ve estetiği konu edinir. Sanat felsefesi de sanattaki güzellik ve estetiği inceleme konusu yapar. Dolayısıyla sanat eserinin işleniş biçminden üslubuna kadar her şey, sanat felsefesinin konusuna girer. 

Yani sanat felsefesi ne ile ilgilenir diye merak edenler için şunu söyleyebiliriz; estetik, sanat felsefesini kapsar. Sanat felsefesi de güzel olan kime göre güzel, hoş olan neden hoş, kimin için hoş gibi sorularla ilgilenir.

[widget-186]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 33 44