Sanat Akademi

MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Yaz Okulu MEB Programları – Neler Var?

Milli Eğitim Bakanlığı Yaz Okullarıyla Da Çocuklarımızın Yanında!

Her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaz okulları ile Destekleme ve Yetiştirme Kursları veriliyor. E-kurs modülü üzerinden yapılan başvurular sonucunda il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanma süreci tamamlanıyor. Ardından eğitim düzeyleri ve seviyelerine göre dersler planlanarak açılıyor. 

Aileler çocukları için yaz okulu ararken bahsettiğimiz yaz okulu MEB seçeneklerinden yararlanıyor. Hem okul dersleri hem de sanatsal aktiviteler üzerine yoğunlaşılan yaz okulları MEB programları sayesinde çocuklar yaz tatillerini daha verimli kullanabiliyorlar. Gelin, şimdi yaz okulu MEB dersleri neler ve nasıl bir süreç çocukları bekliyor, bakalım… 

[widget-197]

 

Yaz Okulları ile Destekleme ve Yetiştirme Kursları Programları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz okulları genellikle okul hayatını destekleyici eğitimlerden oluşuyor. Yaz okulları temel eğitim düzeyinde 4, 5,  6, 7 ve 8. sınıflara yönelik; ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik matematik ve İngilizce dersleri şeklinde planlanıyor. 

Öğrencilerin yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce derslerine ve matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla da matematik derslerine önem veriliyor. Yaz okulu MEB dersleri haftada 12 saat, toplamda 48 saat olarak uygulanıyor. 

Yaz mevsiminde açılan destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında da 8'inci sınıf öğrencileri için MEB yaz kursu;

 • Türkçe, 

 • İlköğretim matematik, 

 • Fen bilimleri, 

 • İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, 

 • Din kültürü ve 

 • Yabancı dil eğitimleri veriliyor. 

12 sınıf ve mezun öğrenciler için yaz okulları MEB dersleri ise; Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık olarak planlanıyor. 

BİLSEM Yaz Okulu Programları – Sanatsal Aktiviteler

Bilsem yaz okulu da çocuklara özel eğitimler veriyor. BİLSEM Yaz Okulu Destekleme ve Yetiştirme kurslarında 2. sınıftan 12. sınıfa kadar atölye programları bulunuyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademeleri için ayrı ayrı hazırlanan bilsem yaz okulu kursları, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koyabilmelerini sağlamak ve yaz dönemini en etkin şekilde değerlendirmelerine katkı sunmak için hazırlanıyor. 

Yaz okulu MEB programlarından farklı olarak Bilsem yaz okulu atölyeleri bilim ve sanat alanlarına yoğunlaşıyor. Bilsem yaz okulu programları arasında şunlar bulunuyor: 

 • Havacılık ve Uzay Atölyesi 

 • Robotik Atölyesi 

 • Yaratıcı Yazarlık Atölyesi 

 • Akıl Oyunları Atölyesi 

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Atölyesi 

 • Erdem Atölyesi 

 • Düşünme Eğitimi Atölyesi 

 • Görsel Sanatlar Atölyesi 

 • Müzik Atölyesi 

 • Yenilikçi Tarih Atölyesi

 • Elektronik Atölyesi 

 • Tasarım ve İnovasyon Atölyesi

 • Yenilenebilir Enerji Atölyesi

Bilsem yaz okulu atölyeleri ile çocukların analitik düşünen, sorun çözen, üretken ve farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişmeleri; yetenekleri ve yaratıcılıklarını erken yaşta fark ederek en üst düzeyde kullanmaları ve beceriler edinmeleri hedefleniyor. 

[widget-198]

Çocuklarınızın Gelişimine MEB Yaz Okulları İle Destek Verin! 

MEB yaz okulu kursları ile çocukların örgün eğitim – öğretim hayatları dışında da kendilerine değer katmalarına olanak tanıyor. Sosyalleşmeleri ve yeni beceriler edinmeleri için keyifli bir atmosfer oluşturuyor. Yaz okulu MEB programları sayesinde çocuklar okuldaki eksiklerini giderme fırsatı buluyorlar, sanatsal aktiviteler yaparak yaratıcı düşünce becerilerini destekliyorlar. 

Siz de İngilizce yaz okulu MEB, matematik yaz okulu MEB programlarından ya da Bilsem yaz okulu atölyeleri eğitimlerinden yararlanarak çocuklarınızın yaz mevsimini daha aktif ve faydalı geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Yaz okulları MEB programları sayesinde yeteneklerini fark etmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyabilirsiniz. Bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 33 44