Sanat Akademi

MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Yaratıcı Drama Teknikleri Nelerdir? Yaratıcı Drama ile Doğaçlama Becerileri Kazanın!

Yaratıcı Drama Teknikleri Hakkında Detaylı Bilgiler

Yaratıcı drama, temelinde bir tiyatro eğitimi olsa da aslında psikolojiden çocuk gelişimine kadar pek çok alanda aktif olarak kullanılabiliyor. Yaparak öğrenme metodu ile uygulanan yaratıcı drama eğitimlerinde çocukların kendini ifade etme becerileri, sosyal yaşamdaki rolleri ve özgüvenlerini iyileşiyor.

Yaratıcı drama eğitiminde uzman bir psikoloğun veya öğretmenin eşliğinde toplanan gruplarda doğaçlamaya dayalı çalışmalar yürütülüyor ve bu sayede çocukların yaratıcılığı ve hayal gücü gelişiyor. Yaratıcı drama tekniklerinin çocuklar üzerindeki etkilerini öğrenmek ve yaratıcı drama teknikleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ister misiniz?

Yaratıcı Drama Teknikleri

Sahne sanatlarında ve okul çağındaki çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerinde sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri olan yaratıcı drama eğitimlerinde kullanılan teknikler;

Bilinç Koridoru: En sık kullanılan yaratıcı drama tekniği, bilinç koridorudur. Bu teknikte bir durum ve olayla ilgili iki farklı görüşe sahip olan öğrenciler, koridor oluşturacak şekilde ikiye ayrılır. Karar vermekte zorlanan kişi, bu koridorda ilerlerken karşıt görüşlere sahip kişiler kendi fikirlerini açıklar. Bu doğrultuda, başlangıçta ikilemde kalan öğrencinin karar verme süreci hızlanır.

Sıcak Sandalye: Yaratıcı drama tekniklerinden bir diğeri olan sıcak sandalye, aynı zamanda öğrenme sürecinde de etkili olan bir yöntemdir. Bu yöntemde bir “sorgulama” ve “soruşturma” fikri esastır. Grup içinden bir kişi, arkadaşlarına dönük olacak şekilde oturur. Grubun diğer üyelerinden kendisine sorular sorması ve sıkıştırması beklenir. Bu noktada, öğrencilere çeşitli vasıflar ve görevler de yüklenebilir. (Sen gazetecisin, sen öğretmensin vs.)

Donuk İmge: Yaratıcı drama teknikleri içinde önemli bir yeri bulunan donuk imgede öğrencilerden sanki bir fotoğrafçıya poz veriyormuş gibi hareketsiz bir şekilde durmaları istenir. O esnada, o kişileri gözlemleyen diğer grup üyelerinden de gördüklerini yorumlamaları beklenir. Bu bir tablonun veya resmin canlandırılması da olabilir. Bu teknikte amaç, duyguların yorumlanması ve anlamların somut imgelere dönüştürülmesidir.

Geriye Dönüş Tekniği: Bir tiyatro oyununda, filmde veya kitapta da rastlayabileceğimiz tekniklerden biri olan dramada geriye dönüş tekniği, şimdiki zaman ve geçmiş arasında bağlantı kurulmasını amaçlar. Bu dakika veya saat olabileceği gibi dramada geriye dönüş tekniği gün ve yılda da geçerli olabilir.

En çok kullanılan yaratıcı drama tekniklerine ek olarak faydalanabileceğiniz diğer yöntemler şu şekildedir;

 • Kağıt Üzerinde Karakter Oluşturma
 • Buzdağı
 • Bölünmüş Ekran
 • Ritüeller
 • Rol Oynama
 • Dedikodu Halkası
 • Doğaçlama
 • Forum Tiyatrosu
 • Özel Mülkiyet
 • Görüşmeler- Sorgular
 • Rol Kartları
 • Ses Takibi
 • Sevgili Günlük
 • Kukla Ve Maske Kullanımı
 • Sirküler Drama
 • Öğretmenin Rol Alma Durumu
 • Mektuplar
 • Pandomim
 • Koro Halinde Konuşma
 • Yeniden Canlandırma
 • Başlık Koyma
 • Gerçek An

Drama Teknikleri Örnekleri

Drama teknikleri, özellikle okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki öğrencilerin sosyal ve zihinsel gelişiminde önemli etkilere sahiptir. Drama tekniklerinin kullanımı, drama eğitmeninin tercihine ve grubun ihtiyaç ve eksikliklerine uygun olarak belirlenmektedir. İki arkadaşının kavga ettiğine şahit olan bir sınıfta yeniden canlandırma tekniğinin uygulanması, en etkili ve verimli drama teknikleri örneklerindendir.

 • Kavgayı gözlemleyen öğrencilerden, kavganın ortamının yeniden oluşturulması istenir. İki kişiden de kavga eden arkadaşlarını canlandırmaları beklenir. Bu noktada, “Ne olsa daha iyi olurdu ya da ne olsa gerginlik oluşmazdı?” gibi yönlendirmelerle çocuklarda var olan durumu analiz etme ve yeniden yorumlama gibi beceriler oluşması sağlanır.

Yaratıcı Drama Eğitimi Alan Çocukların Okul Yaşamında Daha Başarılı Olduğu Görülüyor

Çocukların katılımcı ve yaratıcı bir şekilde kendilerini ifade etmeleri ve farklı fikirleri benimsemeleri etrafında oluşan yaratıcı drama ile zihinsel ve sosyal gelişimlerine önemli artılar sağlayan çocukların büyük bir kısmının ileride sanatsal meslekler tercih ettiğini biliyor muydunuz? 

Siz de çocuğunuzun yaratıcı drama eğitimleri ile bilinçli, farkındalık sahibi, özgüvenli ve sanatsever bir birey olarak yetişmesini isterseniz Sanat Akademi’nin çocuk yaratıcı drama kursuna gelebilir, yaratıcı drama teknikleriyle ilgili eğitim danışmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

[widget-177]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 33 44