Sanat Akademi

MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Çağdaş Sanat Akımları Nelerdir?

Çağdaş Sanat Nedir? Çağdaş Sanat Akımları ve Temsilcileri 

Çağdaş sanat akımlarını incelemeden önce çağdaş sanat nedir sorusunu cevaplamak daha doğru olur. Çağdaş sanat; modern sanatın yerini almış ve 20. yüzyılı şekillendirmiş fikirlerdir. Ve çoğu zaman da postmodernist sanat olarak tanımlanır. Çağdaş sanat, “bugünün sanatı” veya günümüzde yaratılan sanat anlamına gelir. İlk olarak 1960-1970’lerde yaygınlaşmıştır.

Çağdaş sanat akımları ve çağdaş sanat kavramı, 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sanatın, dine ve mitolojiye dayandırılan konusu, çağdaş sanat akımları ile birlikte toplum hakkında yorum yapmak veya kendini ifade etmek amaçlarına evrilmiştir. 

Çağdaş Sanat Akımları Nelerdir?

Çağdaş sanat akımları sanatçıları ve eserleri, teknoloji ve hayal gücünün karışımıyla birlikte gitgide popülerlik sağlamaya başladı. Üstelik sanatta yaptıkları plastik, taş, odun, balmumu, arı poleni ve pirinç kullanımı gibi radikal değişiklikler de hareketlerini duyurmalarını sağladı. Çağdaş sanat, video ve enstalasyon gibi ortamları kucaklayan teknolojik gelişmelerin yanı sıra resim, heykel ve fotoğrafçılık alanlarında da gelişen uygulamalar sundu. Şimdi dilerseniz çağdaş sanat akımları ve temsilcilerine göz atalım…

Çağdaş Sanat Akımları - Pop Art

Çoğu zaman ünlü kişilikleri ve imgeleri kullanarak güncel bir gerçekliği tasvir eden sanat türüdür. Pop sanatın arkasındaki ana figür İngiliz sanatçı Andy Warhol'dur. Kitle kültürünü tasvir etmeye ve ticari ürünleri erişilebilir sanat olarak sunmaya odaklanmıştır. Pop art çağdaş sanat akımları ve temsilcileri:

 • Richard Hamilton

 • Claes Oldenburg

 • Roy Lichtenstein

 • James Rosenquist

Çağdaş Sanat Akımları – Minimalizm

1915'te Rus ressam Kazimir Malevich, soyut geometrik desenler ve figüratif olmayan resimler içeren minimalist bir tarz yaratmıştır. Yine de çağdaş sanat akımlarından biri olan minimalizmin yaygınlaşması 1960’ları bulmuştur. Minimalist çağdaş sanat akımları ve temsilcilerine örnekler:

 • Donald Judd

 • Sol LeWitt

 • Dan Flavin

Çağdaş Sanat Akımları – Empresyonizm (İzlenimcilik)

Çağdaş sanat akımları arasında önemli bir yeri bulunan empresyonizmde resimde yalnızca görünen değil, izlenimler de önemlidir, anlayışı benimsenmiştir. Claude Monet’in İzlenim, Gündoğumu adlı eseri, bu akıma isim vermiştir. Emresyonizmde duygu, düşünce ve duyumsananlar ön plandadır. Empresyonizm çağdaş sanat akımları sanatçıları ve eserlerine örnekler:

 • Paul Cezanne: L'Estaque Kayaları, Güneş Işığında L'Estaque'nin Sabah Görünümü

 • Van Gogh: Yıldızlı Gece – Arles’teki Yatak Odası

 • Armand Guillaumin: Nehir Manzarası – Ivry’de Gün Batımı

Çağdaş Sanat Akımları – Kavramsalcılık 

Kavramsal sanatta, bir sanat eserinin arkasındaki fikir önceliklidir. Her ne kadar kavramsalcılığın kökleri 21. yüzyıla dayandırılsa da bu hareket, ilk olarak 1960’larda ortaya çıkmıştır. Çağdaş sanat akımları sanatçıları ve eserleri:

 • Damien Hirst: For the Love of God 

 • Ai Wei Wei

 • Jenny Holzer – Survival

Çağdaş Sanat Akımları – Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

Çağdaş sanat akımları nelerdir diye merak edenler için listemizde bir de Latince expressio kelimesinden türeyen ekspresyonizm var. Dışavurumculukta sanatçılar; korku, acı, sevinç, öfke, şaşkınlık, hüzün ve coşku gibi günlük yaşamda karşılaşılan duygulara ağırlık vermektedir. Yani, ekspresyonizmin konusu, içsel duygulardır. Ekspresyonizm çağdaş sanat akımları ve temsilcilerine örnekler:

 • Edvard Munch

 • Gustav Klimt

 • Ernst Ludwig Kirchner

Çağdaş Sanat Akımları – Kübizm 

20. yüzyılda doğan çağdaş sanat akımları içinde yer alan kübizmde, doğa geometrik şekillerle ifade edilmektedir. Yani kübist sanatçılara göre doğadaki her şey, kendi biçimlerinden bağımsız olarak geometrik şekillerle de temsil edilebilmektedir. Kübizm çağdaş sanat akımları sanatçıları ve eserleri:

 • Pablo Picasso – Masada Ekmek ve Meyve Tabağı

 • Robert Delaunay – Eyfel Turu

 • Henri Le Fauconnie – Ağaç

Çağdaş Sanat Akımları – Fovizm

Fovizmde, resimde temizlik ve arınmışlık ön plandadır. Fovist sanatçılara göre resimde ışık ve mesafe gibi tüm detaylar, apaçık ve temiz bir şekilde tasvir edilmelidir. Fovizm sanatçıları, renkleri doğrudan kullanarak saf bir eser oluşturmaktadır. Bu akım, 1. Dünya Savaşı’na kadar devam etmiştir. Fovizm çağdaş sanat akımları ve temsilcileri:

 • Raoul Dufy

 • Albert Marquet

 • Henri Matisse

Çağdaş Sanat Akımları – Fütürizm (Gelecekçilik)

Fütüristik sanatçılara göre evrendeki her şey bir hareket halindedir ve sürekli olarak değişmektedir. İnsanlar, varlıkları görüp anlamlandırana kadar varlık hareket ederek şekil değiştirdiği için farklı algılanır. Çağdaş sanat akımları içerisinde hareketi merkeze oturtan fütürizmde, giden arabalar, dönen tekerlekler ve koşan hayvanlar gibi hareket halindeki varlıklar konu edinilmiştir. Fütürizm çağdaş sanat akımları sanatçıları ve eserleri:

 • Gino Severini: Müzisyenler – Mavi Balerin

 • Umberto Boccioni: Kent Uyanıyor – Mısraklı Süvarilerin Taarruzu

 • Giacomo Balla: Hızlı Araba

 

Çağdaş Sanat Akımları – Dadaizm

Devrimci çağdaş sanat akımlarından biri olan Dadaizm, 20. yüzyılın başlarında doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşa karşı çıkan sanatçı, yazar ve aydınlar, İsviçre'ye sığınmıştır. Savaşın şiddeti arttıkça; savaşın anlamsızlığını ve dehşetini protesto eden dadaizm akımı doğmuştur. Dadaizm çağdaş sanat akımları sanatçıları ve eserlerine örnekler:

 • Marcel Duchamp: Çeşme – Bisiklet Tekerleği

 • Francis Picabia: Denge

 • Marcel Janco: Zürih’te Top

Çağdaş Sanat Akımları – Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

Sürrealist sanatçılar için resimde asıl olan, içerikteki serbest biçimdir. Daha basit bir anlatımla ifade edecek olursak sürrealizm, resimde mantık süzgecinden geçirmeyi kaldırmaktadır. Dadaizmin yıkıcı temellerine karşıt görüş niteliğindedir. Gerçeküstücülük çağdaş sanat akımları sanatçıları ve eserleri:

 • Salvador Dali: Belleğin Azmi – Filler – Yanan Zürafa

 • Rene Magritte: Aşıklar – Adamın Oğlu

 • Frida Kahlo: Yaralı Geyik

Çağdaş Sanat Akımları – Soyut Resim

Wassily Kandinsky’nin sulu boya çalışması ile öncüsü olduğu soyut resim; 20. yüzyılın başında doğmuştur. Doğu Avrupa'daki avangart hareketle bağlantılı olan Kandinsky, hiçbir kompozisyon kullanmayan ilk ressamdı. Bu sayede soyut resim; gerçekliği temsil etmeyen resim olarak tanımlanmaya başladı. Soyut resim çağdaş sanat akımları sanatçıları ve eserleri:

 • Frantisek Kupka: İltifat

 • Paul Klee: Kale ve Güneş

 • Pablo Picasso: Saçlarını Tarayan Kadın

Çağdaş Sanat Akımları – Konstrüktivizm

1920’li yıllarda Rusya’da ortaya çıkan konstrüktivizm, çağdaş malzemelerle geometrik kompozisyon oluşturulmasına dayanmaktadır. Konstrüktivizm çağdaş sanat akımları ve temsilcilerine örnekler:

 • Varvara Stepanova: Ekmek ve Gül

 • Vladimir Tatlin: Kompozisyon (Monat Mai)

Çağdaş Sanat Akımları Günümüzde de Etkisini Sürdürüyor

Çağdaş sanat akımları nelerdir diye merak edenler için tüm akımları ve temsilcilerini paylaştık.  Çağdaş sanat, tanımlanamayacak kadar geniş bir çeşitliliğe ve hızlı bir tempoya sahip. En özet şekilde aktaracak olursak çağdaş sanat akımları ile ilgili olarak bugün yaratılan sanat ifadesini kullanabiliriz.

Çağdaş sanat akımları, geleneksel sanat söylemine meydan okuma arayışında olan postmodern fikirlerden de etkilenmiştir. Deney, çağdaş sanatın gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Her ne kadar aynı döneme gönderme yapıyormuş gibi görünseler de, modern ve çağdaş sanat iki ayrı akımdır.

[widget-186]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 33 44