Sanat Akademi

MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Yaratıcı Drama Eğitiminin Akran Zorbalığı Üzerindeki Olumlu Etkisi

Yaratıcı Drama ile Akran Zorbalığı – “Çocuğum Okulda Dışlanıyor!”

Gelişim dönemindeki çocuklarda akran zorbalığı sıklıkla görülen bir durumdur. Akran zorbalığı, güçlü çocukların, daha güçsüz olarak belirledikleri yaşıtlarına karşı devamlı ve rahatsız edici şekilde uyguladıkları sözlü, sosyal ve fiziksel şiddettir.

Bu durum, zaman geçtikçe daha güçsüz olan çocuklarda okuldan kopma, asosyal olma, çeşitli psikolojik travmalar oluşturma ve özgüven kaybı gibi durumlara yol açabilmektedir. Her iki tarafın da çocuk olduğu göz önüne alındığında ağır yaptırımlar yerine doğru eğitim ve oyunla bunun kötü bir davranış olduğunu aktarmak çok daha etkili bir yöntemdir. Peki, yaratıcı drama ile akran zorbalığı nasıl çözülür, akran zorbalığı ve dramanın nasıl bir ilişkisi vardır?

Yaratıcı Drama ile Akran Zorbalığının Üstesinden Gelebilirsiniz!

Akran zorbalığına maruz kalan çocukların okul ve sosyal yaşamı çok zorlu olmaktadır. Çocuklar, akranlarından gelen bildirimler doğrultusunda güçsüz ve özgüvensiz olduğuna inanmakta, yetersiz olduğundan emin olmaktadır. Bu durum da hem okuldaki başarısını hem de sosyal yaşamdaki gelişimini olumsuz etkilemektedir. Sürecin çözümü için okul rehberlik birimi, psikologlar ve aileler devreye girmekte ve sorun giderilmeye çalışılmaktadır. Buna ek olarak da ısınma, etkinlik, doğaçlama ve oluşum aşamalarından oluşan yaratıcı drama eğitimleri ile hem akran zorbalığı yapan hem de kendisine akran zorbalığı yapılan çocuklara aktarılmak istenen mesaja uygun olarak roller verilmektedir. Bu sayede çocuklara problem çözme, hayır diyebilme, çatışma yönetme, özgüven kazanma, kendini savunma, doğru iletişim kurma ve duyguları etkili bir şekilde aktarma gibi beceriler kazandırılmaktadır. 

Akran zorbalığı drama eğitiminde sık sık işlenen temalardan biridir. Okul çağındaki çocuklarda duygu durumları değişkenlik gösterdiği için çocukların birbirlerinden üstün olma, farklılıkları kabullenmeme ve öne çıkma gibi dürtüleri, akran zorbalığını ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla eğitmenlerin ve psikologların sıklıkla karşılaştığı akran zorbalığı, yaratıcı drama eğitimiyle giderilebilmektedir. 

Çocuğunuzun Davranışlarını Gözlemleyin!

Çocuğunuz okula gitmek istemiyor, arkadaşlarıyla olan paylaşımlarından size bahsetmiyor ve içine kapanık tavırlar sergiliyorsa çocuğunuzla konuşmalı ve akran zorbalığına uğrayıp uğramadığını çok geçmeden tespit etmelisiniz. Böyle bir olumsuzlukla karşılaşmanız durumunda çocuğunuzu zorbalık dramalarına yönlendirmeli, özgüvenini tazelemesine destek olmalısınız. Akran zorbalığı ve drama konusunda uzmanlaşmış bir psikolog veya yaratıcı drama eğitmeniyle çalışmalı, çocuğunuzun yanında olmalısınız. 

Zorbalıkla İlgili Drama Örnekleri 

Korku, şiddet, dışlanma, tehdit ve baskı gibi kavramlar üzerine yoğunlaşılan zorbalık dramalarında öğrencilere; lakap takma, saldırgan olma ve aşağılama gibi olumsuz temalarda yaratıcı drama eğitimleri verilmektedir. Zorbalıkla ilgili drama örneklerinde zorbaca davranışlar sergileyenler ve zorbalığa uğrayanlar için stratejiler yürütülmektedir.

Çocuğunuzu Dikkatli Gözlemleyerek Akran Zorbalığını Fark Edebilirsiniz

Bilinçli ve duyarlı ebeveynler, çocuklarındaki değişimleri hemen gözlemleyerek kısa sürede olumsuz durumların önüne geçmektedir. Psikologların ve öğretmenlerin yönlendirmeleriyle akran zorbalığının etkileri azaltılmaya çalışılmakta, süreç yaratıcı drama eğitimi ile desteklenmektedir.

Yaratıcı drama ile akran zorbalığının neden olduğu davranışların olumsuz etkileri çocuklara fark ettirilmektedir. Bu sayede akran zorbalığına maruz kalan çocukların ileride özgüven problemi yaşama, kendini değersiz hissetme ve yetersizlik duygusuna sahip olma durumları önlenmekte; akran zorbalığı yapan çocukların da saldırgan bir kişiliğe bürünme, toplumdan dışlanma ve zararlı alışkanlıklar edinme gibi durumlarının önüne geçilmektedir.

 [widget-177]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 33 44